Σωστή συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Στις μέρες μας η εγκατάσταση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα θεωρείται μια από τις πιο ορθές επιλογές για τα νοικοκυριά, διότι παρέχει ζεστό νερό χρήσης με εξαιρετικά χαμηλό κόστος για το μεγαλύτερο διάστημα του έτους. Ωστόσο, εξίσου σημαντική αποτελεί και η συντήρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα, η οποία πρέπει να είναι τακτική ώστε να αποδίδει η συσκευή μας βέλτιστα και να αντέξει με το πέρασμα των ετών. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή, η οποία εκτίθεται καθημερινώς στις εξωτερικές συνθήκες, ενώ η ποσότητα του νερού που διαχειρίζεται συνεπάγεται άλατα και άρα ιδιαίτερες φθορές.

Η συντήρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα πρέπει να πραγματοποιείται τακτικά από εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις και κατάρτιση και όχι να γίνεται όταν ο ηλιακός θερμοσίφωνας δεν ζεσταίνει πια το νερό, διότι τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξουν μεγαλύτερες ζημιές στη συσκευή μας.

Η εταιρεία Χαριζόπουλος με έδρα το Χαλάνδρι έχει προβεί σε πολλές εργασίες συντήρησης ηλιακού θερμοσίφωνα στα Βόρεια Προάστια. Από την εμπειρία μας στον τομέα της ενέργειας συνιστούμε στους πελάτες μας να προχωρούν σε συντήρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα τουλάχιστον κάθε 2 έτη. Είναι κάτι το οποίο συνιστούν και οι κατασκευαστές των ηλιακών θερμοσιφώνων στο φυλλάδιο χρήσης τους. Ακόμα και στην περίπτωση που δεν παρατηρείς κάποιο πρόβλημα στον ηλιακό θερμοσίφωνα επιβάλλεται να προσβείς στη συντήρησή του τακτικά και να μην το αμελήσεις.

Προχωρώντας στη συντήρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα, επιτυγχάνεις την αδιάκοπη παραγωγή ζεστού νερού, την καλύτερη απόδοση της συσκευής, καθώς και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του θερμοσίφωνα. Επίσης, ο ηλιακός θερμοσίφωνας διαθέτει εγγύηση από τον κάθε κατασκευαστή. Για να ισχύει η συγκεκριμένη εγγύηση πρέπει να τηρείται ευλαβικά η συντήρηση του ηλιακού έτσι όπως συνιστάται στο αντίστοιχο φυλλάδιο χρήσης. Η συντήρηση του θερμοσίφωνα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο επαγγελματία, ο οποίος είναι γνώστης του αντικειμένου. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να προξενηθεί βλάβη στον ηλιακό θερμοσίφωνα, η οποία μπορεί να είναι τέτοιου μεγέθους που να απαιτήσει και την ολική αντικατάσταση αυτού. Γι’ αυτό το λόγο σου συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή για τον ποιος θα αναλάβει τη συντήρηση της συσκευής σου.

Η συντήρηση του θερμοσίφωνα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει αντικατάσταση στο ανόδιο μαγνησίου, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι να συμπληρώνεται αν απαιτείται και το αντιψυκτικό υγρό του κλειστού κυκλώματος του συλλέκτη. 

Το ανόδιο μαγνησίου και το αντιψυκτικό υγρό θεωρούνται πολύ σημαντικά για τη λειτουργία του ηλιακού θερμοσίφωνα. Το ανόδιο μαγνησίου συνισφέρει στην προστασία της δεξαμενής νερού (boiler) από τη διάβρωση λόγω ηλεκτρόλυσης, ενώ το αντιπαγωτικό υγρό από το πάγωμα του νερού και τη συσσώρευση αλάτων στο κύκλωμα του ηλιακού συλλέκτη.

Η συχνή συντήρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα είναι καλό να γίνεται πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου ή μετά το πέρας αυτής. Η περίοδος Μαΐου – Ιουνίου θεωρείται ιδανική διότι δεν έχουν ξεκινήσει οι υψηλές θερμοκράσιες ακόμα. Μία άλλη επιλογή για τη συντήρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα αποτελεί η περίοδος μεταξύ Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, πριν ξεκινήσει ο χειμώνας και οι ψυχρές θερμοκρασίες. Η απόδοση του ηλιακού θερμοσίφωνα μειώνεται εξ’ ορισμού εξαιτίας της απουσίας ηλιοφάνειας και των χαμηλών θερμοκρασιών κατά τους χειμερινούς μήνες. Άρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο ηλιακός μας αποδίδει τα μέγιστα μέσω μιας σχολαστικής συντήρησης.

Μέσω της τακτικής συντήρησης εξασφαλίζουμε ότι θα έχουμε αδιάκοπη και συνεχή παροχή ζεστού νερού. Ακόμη δεν πρέπει να ξεχνάς ότι ένας καλά συντηρημένος ηλιακός θερμοσίφωνας λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση. Τι σημαίνει αυτό; Παράγει περισσότερο ζεστό νερό, άρα δεν θα χρειάζεται να ανάβεις τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα με αποτέλεσμα να εξοικονομείς ακόμα περισσότερα χρήματα από τον μηνιαίο λογαριασμό σου!

Η συντήρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα δεν είναι μια τυποποιημένη διαδικασία. Η εταιρεία μας πριν αναλάβει την οποιαδήποτε εργασία ρωτάει τους πελάτες της λεπτομέρειες όπως το μέγεθος του ηλιακού θερμοσίφωνα, το πότε ήταν η τελευταία φορά που συντηρήθηκε, ποιος είναι ο κατασκευαστής, αν είναι διπλής ή τριπλής ενέργειας, κ.α.. Με αυτόν τον τρόπο προσαρμόζουμε τις εργασίες της εκάστοτε συντήρησης αποκλειστικά στις ανάγκες του πελάτη μας, οι οποίες είναι μοναδικές. Έτσι επιτυγχάνουμε την καλύτερη δυνατή συντήρηση της συσκευής. Εκτός από την αντικατάση του ανοδίου μαγνησίου ή τη συμπλήρωση με αντιψυκτικό υγρό πρέπει να γίνεται ένας γενικότερος έλεγχος της λειτουργίας του ηλιακού θερμοσίφωνα. Πιο συγκεκριμένα οι έμπειροι τεχνικοί της εταιρείας Χαριζόπουλος στο Χαλάνδρι ελέγχουν προσεκτικά τα εξής:

  1. Eλέγχονται οι σωληνώσεις, οι συνδέσμοι, καθώς και οι φλάντζες για τυχόν διαρροές νερού, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αντικαταστάσεις αν απαιτούνται.
  2. Το boiler και η αντίσταση ελέγχονται για το αν έχουν συσσωρευτεί άλατα και λάσπες. Για ηλιακούς θερμοσίφωνες, οι οποίοι έχουν να συντηρηθούν πάνω από 5 έτη θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι πρέπει να γίνει καθαρισμός από τα άλατα και τις λάσπες που έχουν μαζευτεί. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή με τα άλατα, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της διάβρωσης.
  3. Η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να ελέγχεται ενδελεχώς για τη συσσώρευση αλάτων και για το αν λειτουργεί ορθά. Αν δεν λειτουργεί σωστά πρέπει να αντικαθίσταται.
  4. Μετά από 2-3 έτη οι μονώσεις στους σωλήνες νερού φθείρονται και απαιτείται η αντικατάσταση αυτών. Οι μονώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί προστατεύουν τους σωλήνες από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
  5. Το ηλεκτρικό κύκλωμα του ηλιακού θερμοσίφωνα πρέπει να ελέγχεται και αυτό με τη σειρά του ώστε να διαπιστωθεί η αδιάκοπη λειτουργία του θερμοστάτη και της ασφάλειας και να γίνουν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις αν απαιτείται.

Ελπίζουμε να κάναμε σαφές πόσο σημαντική είναι η τακτική συντήρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα. Η εταιρεία μας αναλαμβανει τις απαραίτητες εργασίες τόσο στο Χαλάνδρι και στα Βόρεια Προάστια. Επίσης οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες μας αναλαμβάνουν για σένα και την εγκατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα. Στο κεντρικό μας κατάστημα στην Εθνικής Αντιστάσεως 19, στο Χαλάνδρι θα βρεις ακόμα αντιψυκτικό υγρό, εύκαμπτες μονώσεις, θερμοστάτες, υδραυλικά είδη, υδραυλικά εξαρτήματα, είδη μπάνιου, είδη θέρμανσης, εργαλεία και ηλιακούς θερμοσίφωνες στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Είμαστε ανοιχτά και το Σάββατο για να εξυπηρετήσουμε οποιαδήποτε υδραυλική ζημιά αντιμετωπίζεις στο Χαλάνδρι και στα Βόρεια Προάστια.

Λάβε οδηγίες προς το κατάστημα